תפילין בינוניים

תפילין בינוניים הם תפילין בגודל לא סטנדרטי וגודלם הוא 28מ"מ, לעומת התפילין בגודל הסטנדרט שהם בגודל 35 מ"מ.

התפילין בגודל הבינוני הם תפילין מהודרות מאוד עם כלל ההידורים:

ריבוע רגל מכוון, ש' משוך 1% סטייה ופרשיות מהודרות מאוד.

התפילין מתאימות גם לאדם בוגר וגם לנער בר-מצווה שרוצים גם תפילין מהודרות עם כלל ההידורים, וגם תפילין קטנות יותר מהגודל הרגיל מטעמי נוחות.

תפילין בינוניים ניתן להזמין גם ברבינו תם

 

*חובה למלא את השדות לפני הזמנת התפילין

4,500 

לחצו לשיתוף

דילוג לתוכן